Bestyrelsen:
 
 
Formand                                   Mette Dam Mikkelsen          e-mail:  dammikkelsen@gmail.com
  
Næstformand                           Martin Egholm                       e-mail: martin.egholm@gskswim.dk
 
Kasserer                                  Casper Larsen                       e-mail: casper.larsen@gskswim.dk
 
Bestyrelsesmedlem                 Louise Rosenkranz                e-mail:  louiseaastradsenrosenkrantz@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem                 Josephine Ahm-Jantzen        e-mail:  josephine.ahm-jantzen@gskswim.dk
 
Bestyrelsesmedlem                 Rikke Grell                             e-mail:  rikke.grell@gskswim.dk
 
Bestyrelsesmedlem                 Kasper Thøgersen                 e-mail:  kasper.thoegersen@gskswim.dk
 
 
 
Suppleant                                Peter Koch Jensen                 e-mail: peterkochjensen@gmail.com
 
 
Udpeget af GSKs Venner        Karsten Nørskov                     e-mail:  mimikarma@webspeed.dk
 
Ungdomsrepræsentat             Rasmus Langvad                    e-mail:  langvad33@gmail.com